Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (anglų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Įrodymų rinkimas

2001 m. gegužės 28 d.Tarybos reglamento (EB) Nr. 1206/2001 dėl valstybių narių teismų tarpusavio bendradarbiavimo renkant įrodymus civilinėse ar komercinėse bylose tikslas – pagerinti, supaprastinti ir paspartinti teismų bendradarbiavimą renkant įrodymus.

Reglamentas taikomas visose Europos Sąjungos valstybėse narėse, išskyrus Daniją. Danijos ir kitų valstybių narių tarpusavio santykiams taikoma 1970 m. konvencija dėl įrodymų civilinėse arba komercinėse bylose paėmimo užsienyje.

Reglamente numatyti du įrodymų rinkimo valstybėse narėse būdai: įrodymai gali būti surenkami kreipiantis į prašomąjį teismą arba juos gali tiesiogiai surinkti pats prašantysis teismas.

Prašantysis teismas – tai teismas, kuriame pradėtas arba vykdomas teismo procesas. Prašomasis teismas yra kitos valstybės narės teismas, kompetentingas rinkti įrodymus. Centrinė įstaiga privalo teikti teismams informaciją ir padėti spręsti problemas, galinčias kilti dėl pateikto prašymo.

Reglamente nustatyta dešimt formų.

Europos e. teisingumo portale informuojama apie Reglamento taikymą ir pateikiama patogi formų pildymo priemonė.

Jei norite gauti daugiau informacijos apie valstybių narių pranešimus, pasirinkite vieną iš vėliavėlių dešinėje.


KOMPETENTINGŲ TEISMŲ PAIEŠKA

lt_CDB competent court description

*lt_mandatory field
Paskutinis naujinimas: 06/04/2016

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.
Komisija šiuo metu atnaujina šios svetainės turinio elementus, susijusius su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.