Įrodymų rinkimas

Nacionalinė informacija ir elektroninės formos, susijusios su Reglamentu Nr. 1206/2001

Bendra informacija

2001 m. gegužės 28 d.Tarybos reglamento (EB) Nr. 1206/2001 dėl valstybių narių teismų tarpusavio bendradarbiavimo renkant įrodymus civilinėse ar komercinėse bylose tikslas – pagerinti, supaprastinti ir paspartinti teismų bendradarbiavimą renkant įrodymus.

Reglamentas taikomas visose Europos Sąjungos valstybėse narėse, išskyrus Daniją. Danijos ir kitų valstybių narių tarpusavio santykiams taikoma 1970 m. konvencija dėl įrodymų civilinėse arba komercinėse bylose paėmimo užsienyje.

Reglamente numatyti du įrodymų rinkimo valstybėse narėse būdai: įrodymai gali būti surenkami kreipiantis į prašomąjį teismą arba juos gali tiesiogiai surinkti pats prašantysis teismas.

Prašantysis teismas – tai teismas, kuriame pradėtas arba vykdomas teismo procesas. Prašomasis teismas yra kitos valstybės narės teismas, kompetentingas rinkti įrodymus. Centrinė įstaiga privalo teikti teismams informaciją ir padėti spręsti problemas, galinčias kilti dėl pateikto prašymo.

Reglamente nustatyta dešimt formų.

Europos e. teisingumo portale informuojama apie Reglamento taikymą ir pateikiama patogi formų pildymo priemonė.

Spustelėjus kurios nors šalies vėliavą, bus pateikta išsami tos šalies informacija.

Susijusios nuorodos

1970 m. kovo 18 d. Hagos konvencija dėl įrodymų civilinėse arba komercinėse bylose rinkimo užsienyje

ARCHYVUOTA Europos teisminio atlaso svetainė (nebeveikia nuo 2017 m. rugsėjo 30 d.)


KOMPETENTINGŲ TEISMŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Įrodymų rinkimas


*būtina nurodyti
Paskutinis naujinimas: 17/11/2021

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.