Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Engels) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Bewijsopname

Verordening (EG) nr. 1206/2001 van de Raad van 28 mei 2001 betreffende de samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken heeft tot doel de samenwerking tussen de gerechten op het gebied van bewijsverkrijging te verbeteren, te vereenvoudigen en te bespoedigen

Deze verordening is van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie, met uitzondering van Denemarken. Tussen Denemarken en de andere lidstaten is het Verdrag inzake de verkrijging van bewijs in het buitenland in burgerlijke en in handelszaken van 1970 van toepassing.

Volgens de verordening kan er tussen de lidstaten op twee wijzen bewijs worden verkregen: bewijsverkrijging via het aangezochte gerecht en rechtstreekse bewijsverkrijging door het verzoekende gerecht.

Het verzoekende gerecht is het gerecht waarvoor de procedure reeds aanhangig is of voorgenomen is. Het aangezochte gerecht is het bevoegde gerecht van een andere lidstaat dat de handelingen tot het verkrijgen van bewijs verricht. Het centrale orgaan heeft tot taak de gerechten informatie te verschaffen en oplossingen te zoeken indien zich moeilijkheden voordoen bij verzoeken.

In de verordening zijn tien formulieren vastgesteld.

Op het Europees e-justitieportaal vindt u informatie over de toepassing van de verordening en een handig hulpmiddel voor het invullen van de formulieren.

Voor informatie over kennisgevingen door de lidstaten, klikt u op een van de vlaggetjes rechts.


BEVOEGDE GERECHTEN ZOEKEN

nl_CDB competent court description

*nl_mandatory field
Laatste update: 07/04/2016

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.
Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.