Europese executoriale titel

Verordening (EG) nr. 805/2004 van het Europees parlement en de Raad van 21 april 2004 tot invoering van een Europese executoriale titel voor niet-betwiste schuldvorderingen

De Verordening is van toepassing tussen alle Lidstaten van de Europese Unie, met uitzondering van Denemarken.

De Verordering schaft, onder bepaalde voorwaarden, alle intermediaire maatregelen af in de Lidstaten waarin de uitvoering wordt gevraagd die tot dusver van toepassing waren voor beslissingen verleend in een andere Lidstaat wanneer het vaststaat dat er geen geschil bestaat over de aard en de omvang van een schuld. Deze voorwaarden hebben vooral betrekking op de betekening van documenten bij verstekvonnissen. Door de afschaffing van het exequatur kunnen schuldeisers snel en efficiënt uitvoering bekomen zonder zich te moeten richten tot de rechter in de Lidstaat waarin de uitvoering wordt gevraagd via tijdrovende en dure formaliteiten.

De Verordening voorziet in zes standaardformulieren.

Op het Europees e-justitieportaal vindt u informatie over de toepassing van de verordening en een handig hulpmiddel voor het invullen van de formulieren.

Voor informatie over kennisgevingen door de lidstaten, klikt u op een van de vlaggetjes rechts.

Links

Europese executoriale titel

Praktische handleiding voor de Toepassing van de Verordening betreffende de Europese Executoriale Titel PDF (1138 Kb) nl

Laatste update: 08/06/2016

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.
Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.