Zakonski spori in spori v zvezi s starševsko odgovornostjo

Uredba Sveta (ES) št. 2201/2003 z dne 27. novembra 2003 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1347/2000

Uredba se uporablja med vsemi državami članicami Evropske unije, razen Danske.

Sodna odločba, izrečena v eni državi članici, se priznava v drugi državi članici brez kakršnega koli posebnega postopka.

Sodna odločba, izrečena v eni državi članici, ki je v tej državi članici tudi izvršljiva, se izvrši v drugi državi članici, ko se na podlagi vloge zainteresirane strani zanjo razglasi, da se tam lahko izvrši. Vloga za razglasitev izvršljivosti se predloži sodišču, ki je navedeno pod Sodišče, pristojno za priznavanje/izvršljivost zahtevka. Pritožba zoper odločitev o vlogi za razglasitev izvršljivosti se vloži pri sodišču, ki je navedeno na seznamu Sodišče, pristojno za pritožbo zoper odločbo o priznavanju/izvršljivosti.

Sodne odločbe o pravici do stikov in sodne odločbe o vrnitvi otroka so priznane in izvršljive v drugih državah članicah, pri čemer ni potrebna izjava o izvršljivosti, če imajo priloženo potrdilo.

Uredba določa štiri standardne obrazce.

Vsaka država članica imenuje vsaj en osrednji organ za pomoč pri uporabi Uredbe.

Evropski portal e-pravosodje zagotavlja informacije o uporabi uredb in uporabniku prijazno orodje za izpolnjevanje obrazcev.

Za informacije o obvestilih držav članic izberite eno od zastavic na desni strani.


ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ

sl_CDB competent court description

Družinsko pravo – zakonski spori in starševska skrb


*sl_mandatory field
Zadnja posodobitev: 13/07/2015

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.
Komisija glede na prihajajoči izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije posodablja nekatere vsebine na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.