Съжаляваме, но съдържанието на тази страница в момента се превежда

European Account Preservation Order

Съжаляваме, но съдържанието на тази страница в момента се превежда • ПРИЛОЖЕНИЕ I - Молба за издаване на европейска заповед за запор на банкови сметки
  • bg_in български
 • ПРИЛОЖЕНИЕ II - Европейска заповед за запор на банкови сметки
  • bg_in български
 • ПРИЛОЖЕНИЕ III - Отмяна на европейска заповед за запор на банкови сметки
  • bg_in български
 • ПРИЛОЖЕНИЕ IV - Декларация относно запорирането на средства
  • bg_in български
 • ПРИЛОЖЕНИЕ V - Искане за освобождаване на превишаващите посочените в заповедта запорирани средства
  • bg_in български
 • ПРИЛОЖЕНИЕ VI - Разписка за получаване
  • bg_in български
 • ПРИЛОЖЕНИЕ VII - Молба за правна защита
  • bg_in български
 • ПРИЛОЖЕНИЕ VIII - Предаване на решение относно средство за правна защита на държавата членка по изпълнение
  • bg_in български
 • ПРИЛОЖЕНИЕ IX - Жалба срещу решение, постановено по средство за правна защита
  • bg_in български

Ако вече сте запазили формуляра, моля, използвайте бутона „заредете версията“.

Ако вече сте запазили формуляра, моля, използвайте бутона „заредете версията“.


Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.
Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Комисията актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.