Je nám líto, ale obsah této stránky se v současné době překládá

European Account Preservation Order

Je nám líto, ale obsah této stránky se v současné době překládá • PŘÍLOHA I - Návrh na vydání evropského příkazu k obstavení účtů
  • cs_in čeština
 • PŘÍLOHA II - Evropský příkaz k obstavení účtů
  • cs_in čeština
 • PŘÍLOHA III - Zrušení evropského příkazu k obstavení účtů
  • cs_in čeština
 • PŘÍLOHA IV - Prohlášení týkající se obstavení peněžních prostředků
  • cs_in čeština
 • PŘÍLOHA V - Žádost o uvolnění částek překračujících obstavení
  • cs_in čeština
 • PŘÍLOHA VI - Potvrzení o přijetí
  • cs_in čeština
 • PŘÍLOHA VII - Návrh na opravný prostředek
  • cs_in čeština
 • PŘÍLOHA VIII - Zaslání rozhodnutí o opravném prostředku členskému státu výkonu
  • cs_in čeština
 • PŘÍLOHA IX - Podání odvolání proti rozhodnutí o opravném prostředku
  • cs_in čeština

Pokud je již formulář uložen, použijte tlačítko „Načíst“.

Pokud je již formulář uložen, použijte tlačítko „Načíst“.


Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.
S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.