Το περιεχόμενο αυτής της σελίδας δεν είναι διαθέσιμο γιατί μεταφράζεται αυτή τη στιγμή

European Account Preservation Order

Το περιεχόμενο αυτής της σελίδας δεν είναι διαθέσιμο γιατί μεταφράζεται αυτή τη στιγμή • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I - Αίτηση για την έκδοση ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης λογαριασμού
  • el_in ελληνικά
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II - Ευρωπαϊκή Διαταγή Δέσμευσης Λογαριασμού
  • el_in ελληνικά
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III - Ανάκληση ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης λογαριασμού
  • el_in ελληνικά
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV - Δήλωση σχετικά με τη δέσμευση χρηματικών ποσών
  • el_in ελληνικά
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V - Αίτηση αποδέσμευσης ποσών δεσμευμένων καθ' υπέρβαση
  • el_in ελληνικά
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI - Βεβαίωση παραλαβής
  • el_in ελληνικά
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII - Αίτηση ένδικου βοηθήματος
  • el_in ελληνικά
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII - Διαβίβαση απόφασης επί προσφυγής στο κράτος μέλος εκτέλεσης
  • el_in ελληνικά
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX - Αίτηση για την άσκηση έφεσης κατά απόφασης επί ένδικου βοηθήματος
  • el_in ελληνικά

Αν έχετε ήδη αποθηκεύσει ένα έντυπο, πατήστε το κουμπί «Φόρτωση σχεδίου».

Αν έχετε ήδη αποθηκεύσει ένα έντυπο, πατήστε το κουμπί «Φόρτωση σχεδίου».


Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.
Η Επιτροπή επικαιροποιεί επί του παρόντος μέρος του περιεχομένου του ιστοτόπου λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.