Deze pagina wordt momenteel vertaald. Onze excuses voor het ongemak

European Account Preservation Order

Deze pagina wordt momenteel vertaald. Onze excuses voor het ongemak • BIJLAGE I - Verzoek om een Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen
  • nl_in Nederlands
 • BIJLAGE II - Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen
  • nl_in Nederlands
 • BIJLAGE III - Intrekking van een Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen
  • nl_in Nederlands
 • BIJLAGE IV - Verklaring betreffende de tegoeden waarop beslag wordt gelegd
  • nl_in Nederlands
 • BIJLAGE V - Verzoek om vrijgave van het teveel waarop beslag is gelegd
  • nl_in Nederlands
 • BIJLAGE VI - Ontvangstbevestiging
  • nl_in Nederlands
 • BIJLAGE VII - Instellen van een rechtsmiddel
  • nl_in Nederlands
 • BIJLAGE VIII - Toezending van een beslissing over een rechtsmiddel aan de lidstaat van tenuitvoerlegging
  • nl_in Nederlands
 • BIJLAGE IX - Instellen van hoger beroep tegen een beslissing over een rechtsmiddel
  • nl_in Nederlands

Als u al een formulier hebt opgeslagen, maak dan gebruik van de functie ''voorlopige versie uploaden''.

Als u al een formulier hebt opgeslagen, maak dan gebruik van de functie ''voorlopige versie uploaden''.


Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.
Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.