Przepraszamy, ale treść tej strony nie została jeszcze przetłumaczona

European Account Preservation Order

Przepraszamy, ale treść tej strony nie została jeszcze przetłumaczona • ZAŁĄCZNIK I - Wniosek o wydanie europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym
  • pl_in polski
 • ZAŁĄCZNIK II - Europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym
  • pl_in polski
 • ZAŁĄCZNIK III - Uchylenie europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym
  • pl_in polski
 • ZAŁĄCZNIK IV - Oświadczenie dotyczące zabezpieczenia środków
  • pl_in polski
 • ZAŁĄCZNIK V - Wniosek dotyczący zwolnienia sum przekraczających kwotę podlegającą zabezpieczeniu
  • pl_in polski
 • ZAŁĄCZNIK VI - Potwierdzenie przyjęcia
  • pl_in polski
 • ZAŁĄCZNIK VII - Wniosek o środek odwoławczy
  • pl_in polski
 • ZAŁĄCZNIK VIII - Przekazanie decyzji o środku odwoławczym do państwa członkowskiego wykonania
  • pl_in polski
 • ZAŁĄCZNIK IX - Wniosek odwoławczy od decyzji w sprawie środka odwoławczego
  • pl_in polski

Jeżeli formularz jest już zapisany, proszę kliknąć przycisk „Załaduj wersję roboczą''.

Jeżeli formularz jest już zapisany, proszę kliknąć przycisk „Załaduj wersję roboczą''.


Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.
W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Komisja dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.