Разходи за трансгранична медиация

Разходи за трансгранична медиация

Използването на медиация често може да бъде повлияно от разходите за нея. Безплатната медиация, която се предлага в някои държави членки, очевидно улеснява достъпа до процедурата. Това важи също така за случаи, когато тези разходи могат да бъдат покрити от системата за правна помощ.

Когато обаче страните са задължени да плащат възнаграждения още от първата информационна среща относно медиацията, за тях е от изключително значение да има прозрачност по отношение на разходите за медиация. От практическа гледна точка тази прозрачност може да бъде постигната с предварителното определяне на възнагражденията на медиаторите със закон или от съдиите и/или с включването им в договора за медиацията, който се сключва между медиатора и страните преди започването на медиацията. Освен това страните трябва да имат достъп до тарифите на възнагражденията.

Повече информация относно разходите за медиация в държавите членки е предоставена на страницата Медиация в държавите членки.

Последна актуализация: 17/11/2015

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.
Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Комисията актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.