Náklady na přeshraniční mediaci

Využívání mediace mohou často ovlivňovat související náklady. Bezplatná mediace, dostupná v některých členských státech, přístup k mediaci samozřejmě usnadňuje. Totéž platí i v případech, kdy mohou být náklady na mediaci hrazeny prostřednictvím systému právní pomoci.

Jsou-li však stranám účtovány poplatky počínaje prvním informačním setkáním, je pro ně obzvlášť důležité, aby byly náklady na každou mediaci transparentní. V praxi lze této transparentnosti dosáhnout tak, že odměny mediátorů předem stanoví právní předpisy či soudci anebo že budou tyto poplatky uvedeny v rámci smlouvy o mediaci uzavírané před jejím zahájením mezi mediátorem a stranami sporu. Strany by navíc měly mít přístup k sazebníku příslušných poplatků.

Bližší informace o nákladech na mediaci v členských státech lze získat na stránce Mediace v členských státech.

Poslední aktualizace: 17/11/2015

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.
S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.