Tarpvalstybinio taikinamojo tarpininkavimo išlaidos

Naudojimuisi tarpininkavimu neretai įtakos gali turėti išlaidos. Suprantama, kad kai kuriose valstybėse narėse siūlomas nemokamas tarpininkavimas galimybę pasinaudoti šiuo procesu palengvina. Taip yra ir tuomet, kai tarpininkavimo išlaidas gali padengti teisinės pagalbos sistema.

Tačiau kai iš šalių imamas mokestis pradedant pačiu pirmuoju informaciniu susitikimu dėl tarpininkavimo, itin svarbu, kad tarpininkavimo išlaidos būtų skaidrios. Praktiškai šį skaidrumą galima užtikrinti įstatymu (arba teisėjui) preliminariai nustatant tarpininkų mokesčius ir (arba) įtraukiant juos į tarpininkavimo sutartį, tarpininko ir šalių sudaromą prieš pradedant procesą. Be to, šalys turi turėti galimybę susipažinti su mokesčių sąrašais.

Daugiau informacijos apie tarpininkavimo išlaidas valstybėse narėse galima rasti puslapyje Tarpininkavimas valstybėse narėse.

Paskutinis naujinimas: 17/11/2015

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.
Komisija šiuo metu atnaujina šios svetainės turinio elementus, susijusius su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.