Pravni okvir čezmejne mediacije

Nacionalni

Splošne določbe o mediaciji se na splošno uporabljajo za družinske spore.

Evropski/mednarodni

Izvajanje tega načina reševanja sporov je predvideno v različnih evropskih in mednarodnih instrumentih ali je z njimi okrepljeno.

Na ravni Evropske unije:

– Direktiva 2008/52/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2008 o nekaterih vidikih mediacije v civilnih in gospodarskih zadevah;

– Uredba Sveta (ES) št.°2201/2003 z dne 27. novembra 2003 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1347/2000;

– Uredba Sveta (ES) št.°4/2009 z dne 18. decembra 2008 o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju in izvrševanju sodnih odločb ter sodelovanju v preživninskih zadevah

Na ravni Haaške konference o mednarodnem zasebnem pravu:

– Haaška konvencija z dne 25. oktobra 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodne ugrabitve otrok;

– Haaška konvencija z dne 19. oktobra 1996 o pristojnosti, pravu, ki se uporabi, priznavanju, izvršitvi in sodelovanju na področju starševske odgovornosti in ukrepov za zaščito otrok;

– Smernice za dobro prakso na podlagi Haaške konvencije z dne 25. oktobra 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodne ugrabitve otrok (Mediacija)

Na ravni Sveta Evrope:

– Priporočilo št. R (98) 1 Odbora ministrov državam članicam o družinski mediaciji, sprejeto 21. januarja 1998;

– Priporočilo Rec (2002)10 Odbora ministrov državam članicam o mediaciji v civilnih zadevah

Na ravni Evropskega parlamenta:

– Študija Evropskega parlamenta

Druge uporabne povezave:

Za iskanje mediatorja, specializiranega za čezmejno družinsko mediacijo, sledite povezavi: http://www.crossbordermediator.eu/.

Zadnja posodobitev: 18/11/2015

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.
Komisija glede na prihajajoči izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije posodablja nekatere vsebine na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.