Vi beklagar men översättningen är ännu inte klar

Dynamiska formulär

Vi beklagar men översättningen är ännu inte klarDu måste välja ett alternativ:Om du redan har ett formulär använd knappen ''Hämta utkast''.

Om du redan har ett formulär använd knappen ''Hämta utkast''.

Du har en fordran och vet inte om du ska använda det europeiska betalningsföreläggandet eller det europeiska småmålsförfarandet? Använd guiden för att få hjälp.


Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.