Pravna pomoč

Direktiva Sveta 2003/8/ES z dne 27. januarja 2003 o izboljšanju dostopa do pravnega varstva v čezmejnih sporih z uvedbo minimalnih skupnih pravil v zvezi s pravno pomočjo pri takih sporih si prizadeva za pospeševanje uporabe pravne pomoči v čezmejnih sporih za osebe, ki nimajo dovolj sredstev, kadar je pomoč potrebna, da se zagotovi dejanski dostop do pravnega varstva.

Direktiva se uporablja med vsemi državami članicami Evropske unije, razen Danske. Med Dansko in nekaterimi državami članicami se uporablja Evropski sporazum o prenosu vlog za pravno pomoč iz leta 1977.

Organi za pošiljanje so pristojni za pošiljanje vlog. Organi prejema so pristojni za prejemanje vlog.

Direktiva določa dva standardna obrazca, in sicer enega za vloge za pravno pomoč in enega za njihov prenos.

Evropski portal e-pravosodje zagotavlja informacije o uporabi direktive in uporabniku prijazno orodje za izpolnjevanje obrazcev.

Za informacije o obvestilih držav članic izberite eno od zastavic na desni strani.

Sorodne povezave

Odločba Komisije z dne 9. novembra 2004 o uvedbi standardnega obrazca za vloge za pravno pomoč na podlagi Direktive Sveta 2003/8/ES o izboljšanju dostopa do pravnega varstva v čezmejnih sporih z uvedbo minimalnih skupnih pravil v zvezi s pravno pomočjo pri takih sporih

Sklep Komisije z dne 26. avgusta 2005 o uvedbi obrazca za prenos vlog za pravno pomoč na podlagi Direktive Sveta 2003/8/ES

Zadnja posodobitev: 05/04/2016

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.
Komisija glede na prihajajoči izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije posodablja nekatere vsebine na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.