Finanční nároky

Při vymáhání dlužných částek v případech s přeshraničním prvkem lze uplatnit právo EU týkající se občanských a obchodních soudních sporů.

Tento oddíl popisuje

  • Evropský platební rozkaz - zjednodušený postup uplatňování přeshraničních peněžitých pohledávek uznaných žalovanou stranou
  • Evropské řízení o drobných pohledávkách - zjednodušený postup, který urychluje uplatňování přeshraničních pohledávek nepřesahujících 2 000 eur
  • Úpadek - formy ochrany na vnitrostátní úrovni a na úrovni EU v případě, že podniku, vůči němuž máte pohledávku, hrozí konkurz.
Poslední aktualizace: 06/06/2016

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.
S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.