Zakonska kamata

Izračun zakonske kamate u pravosudnoj suradnji u građanskim i trgovačkim stvarima može biti relevantan u skladu s nekoliko instrumenata prava Europske unije. Međutim, ti instrumenti ne reguliraju pojedinosti o zakonskoj kamati te stoga nacionalno pravo propisuje kako se i na kojoj osnovi izračunavaju kamatne stope.

U prekograničnom predmetu takve informacije mogu biti relevantne te je nužan pristup takvim informacijama. Stoga je Europska pravosudna mreža u građanskim i trgovačkim stvarima donijela informativne članke koji pružaju informacije o tome kako države članice definiraju zakonsku kamatu, predviđa li se nacionalnim pravom zakonska kamata i ako da, na kojoj pravnoj osnovi te po kojoj stopi/u kojem iznosu. Dostupne su informacije o okolnostima i uvjetima u kojima se primjenjuju te stope te način njihova izračuna.

Za detaljnije informacije po pojedinim državama odaberite jednu od ponuđenih zastava na desnoj strani.

Posljednji put ažurirano: 15/03/2016

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.
S obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, Komisija ažurira dio sadržaja na ovim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.