Teisės aktuose nustatyti delspinigiai

Teisės aktuose nustatytų palūkanų dėl teisminio bendradarbiavimo civilinėse ir komercinėse bylose apskaičiavimas gali būti svarbus pagal kelis Europos Sąjungos teisės aktus. Tačiau juose teisės aktuose nustatytos palūkanos išsamiai nereglamentuojamos, todėl kaip ir kokiu pagrindu skaičiuojamos teisės aktuose nustatytos palūkanos numato nacionalinės teisės aktai.

Tokia informacija gali būti svarbi ir susipažinti su tokia informacija gali reikėti tarpvalstybinėje byloje. Todėl Europos teisminis tinklas civilinėse ir komercinėse bylose parengė informacijos suvestines, kuriose pateikiama informacija apie tai, kaip teisės aktuose nustatytos palūkanos yra apibrėžiamos valstybėse narėse, ar nacionalinė teisė numato teisės aktuose nustatytas palūkanas ir, jei taip, kokiu teisiniu pagrindu ir kokią normą arba sumą. Taip pat galima rasti informacijos apie aplinkybes ir sąlygas, kuriomis šios normos taikomos ir kaip jos apskaičiuojamos.

Norėdami gauti išsamios informacijos apie konkrečią šalį, pasirinkite vieną iš vėliavėlių dešinėje.

Paskutinis naujinimas: 15/03/2016

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.
Komisija šiuo metu atnaujina šios svetainės turinio elementus, susijusius su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.