Odsetki ustawowe

Obliczanie odsetek ustawowych w ramach współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych może wiązać się z szeregiem unijnych aktów prawnych. Odsetki ustawowe nie są jednak określone szczegółowo w tych aktach prawnych, ale to przepisy prawa krajowego stanowią jak i na jakiej podstawie są one obliczane.

W sprawach transgranicznych takie informacje mogą mieć znaczenie, a dostęp do nich jest niezbędny. Dlatego właśnie europejska sieć sądowa w sprawach cywilnych i handlowych sporządziła arkusze informacyjne, wskazujące jak państwa członkowskie definiują odsetki ustawowe, czy są one przewidziane w przepisach prawa krajowego, a jeśli tak – jaka jest ich odnośna podstawa prawna oraz ich stawki lub wysokość. Zestawienia zawierają również informacje na temat zasad i warunków stosowania tych stawek i sposobu obliczania odsetek.

Aby otrzymać szczegółowe informacje dotyczące danego kraju, kliknij na odpowiednią flagę po prawej stronie.

Ostatnia aktualizacja: 15/03/2016

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.
W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Komisja dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.