Dobânda legală

Calcularea dobânzii legale în cadrul cooperării judiciare în materie civilă și comercială poate fi relevantă în temeiul mai multor instrumente ale dreptului Uniunii Europene. Aceste instrumente nu reglementează însă aspectele legate de dobânda legală și, prin urmare, legislația națională este cea care prevede în ce mod și pe ce bază legală se calculează ratele dobânzii.

Aceste informații pot fi relevante în cazurile transfrontaliere și, prin urmare, este necesar să poată fi accesate. Din acest motiv, Rețeaua judiciară europeană în materie civilă și comercială a creat fișe informative care oferă informații privind modul în care dobânda legală este definită de statele membre, dacă dreptul intern prevede o dobândă legală și, în caz afirmativ, care este temeiul juridic și care este rata/valoarea acesteia. De asemenea, aceste informații se referă și la circumstanțele și condițiile în care se aplică aceste rate și modul de calculare al dobânzilor.

Pentru a obține mai multe informații specifice unei anumite țări, vă rugăm să selectați unul dintre steagurile care figurează în partea dreaptă.

Ultima actualizare: 15/03/2016

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.
Comisia actualizează conținutul acestui site, pentru a reflecta retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.