Dokazování prostřednictvím videokonference

Evropská soudní síť pro občanské a obchodní věci vytvořila řadu informačních přehledů, které poskytují praktické informace o pravidlech, řízeních a postupech a technických zařízeních pro videokonference mezi soudy v různých zemích EU.

Nařízení Rady (ES) č. 1206/2001, které se týká spolupráce mezi soudy v různých zemích EU při dokazování v občanských a obchodních věcech, stanoví obecný právní rámec pro dokazování v jiné zemi, než je země, v níž se nachází soud. Každá země EU má však v této oblasti své vlastní procesní právní předpisy, takže se postupy v detailu liší podle práva země, která je požádána o spolupráci.

Pro usnadnění spolupráce mezi justičními orgány v různých zemích EU a úplné využití videokonferencí pro dokazování v jiné zemi EU vypracovala Evropská soudní síť pro občanské a obchodní věci soubor informativních přehledů. Tyto přehledy poskytují praktické informace o pravidlech, postupech a technických zařízeních v různých státech EU.

Chcete-li získat podrobné informace o právu některého členského státu, zvolte si jeho vlaječku.

Poslední aktualizace: 21/02/2019

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.