Dokazování prostřednictvím videokonference

Nařízení Rady (ES) č. 1206/2001, které se týká spolupráce mezi soudy v různých zemích EU při dokazování v občanských a obchodních věcech, stanoví obecný právní rámec pro dokazování v jiné zemi, než je země, v níž se nachází soud. Každá země EU má však v této oblasti své vlastní procesní právní předpisy, takže se postupy v detailu liší podle práva země, která je požádána o spolupráci.

Pro usnadnění spolupráce mezi justičními orgány v různých zemích EU a úplné využití videokonferencí pro dokazování v jiné zemi EU vypracovala Evropská soudní síť pro občanské a obchodní věci soubor informativních přehledů. Tyto přehledy poskytují praktické informace o pravidlech, postupech a technických zařízeních v různých státech EU.

Pro přečtení informativního přehledu klikněte na příslušnou národní vlajku na pravé straně této stránky.

Poslední aktualizace: 30/06/2016

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.
S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.