Todisteiden vastaanottaminen videoneuvottelun avulla

Euroopan oikeudellinen verkosto (siviili- ja kauppaoikeus) on laatinut tietosivuja, joissa esitetään käytännön tietoja säännöistä, menettelyistä ja teknisistä välineistä videoneuvottelujen järjestämiseksi eri EU-maissa sijaitsevien tuomioistuinten välillä.

Neuvoston asetus (EY) N:o 1206/2001 koskee tuomioistuinten välistä yhteistyötä eri EU-maissa todisteiden vastaanottamisessa siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa. Asetuksella luodaan yleiset ja oikeudelliset puitteet todisteiden vastaanottamiseen toisessa maassa kuin siinä, jossa tuomioistuin sijaitsee. Jokaisella EU-maalla on kuitenkin oma prosessioikeudellinen lainsäädäntönsä tällä alalla, joten menettelyn yksityiskohdat vaihtelevat yhteistyöpyynnön vastaanottavan valtion lainsäädännön mukaan.

Eri EU-maiden oikeusviranomaisten yhteistyön helpottamiseksi ja videoneuvottelujen täysimääräiseksi hyödyntämiseksi todisteiden vastaanottamisessa eri EU-maassa siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto on laatinut tietosivuja, joihin on koottu käytännön tietoa säännöistä, menettelyistä ja teknisistä välineistä eri EU-maissa.

Tietoa kunkin jäsenvaltion oikeusjärjestelmästä saa napsauttamalla kyseisen valtion lippua.

Päivitetty viimeksi: 21/02/2019

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.