Įrodymų rinkimas rengiant vaizdo konferencijas

Europos teisminis tinklas civilinėse ir komercinėse bylose (civilinių bylų ETT) yra parengęs įvairias informacijos suvestines, kuriose pateikiama praktinė informacija apie taisykles, procedūras ir technines priemones įvairių ES šalių teismų vaizdo konferencijoms vykdyti.

Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1206/2001, kuris apima įvairių ES šalių teismų tarpusavio bendradarbiavimą renkant įrodymus civilinėse ir komercinėse bylose, nustatoma bendra teisinė sistema, taikoma renkant įrodymus kitoje šalyje, nei yra įsikūręs teismas. Vis dėlto kiekviena ES šalis šioje srityje taiko savo proceso įstatymus, todėl proceso detalės skiriasi atsižvelgiant į šalies, kuriai teikiamas prašymas bendradarbiauti, teisę.

Kad teisminės institucijos skirtingose ES šalyse galėtų lengviau bendradarbiauti ir visapusiškai naudotis vaizdo konferencijomis rinkdamos įrodymus kitoje ES šalyje, Europos teisminis tinklas civilinėse ir komercinėse bylose (angl. EJN civil) parengė informacijos suvestinių rinkinį. Jose pateikiama praktinės informacijos apie įvairių ES šalių taisykles, procedūras ir techninę įrangą.

Spustelėjus kurios nors šalies vėliavą, bus pateikta išsami tos šalies informacija.

Paskutinis naujinimas: 21/02/2019

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.