Ġbir ta' evidenza permezz ta' videoconferencing

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1206/2001, li jkopri l-kooperazzjoni bejn il-qrati f’pajjiżi differenti tal-UE dwar il-ġbir tal-provi f’każijiet ċivili u kummerċjali, jipprovdi qafas legali ġenerali għall-ġbir tal-provi f’pajjiż ieħor li mhux dak tal-qorti. Madankollu, kull pajjiż tal-UE għandu l-liġijiet proċedurali tiegħu stess f’dan il-qasam, għalhekk id-dettalji tal-proċess ivarjaw skont il-liġi tal-pajjiż li jirċievi talba għall-kooperazzjoni.

Sabiex l-awtoritajiet ġudizzjarji f’pajjiżi differenti tal-UE jsibuha aktar faċli biex jaħdmu flimkien u jagħmlu użu sħiħ mill-vidjokonferenzi għall-ġbir tal-provi f’pajjiż ieħor tal-UE, in-Netwerk Ġudizzjarju Ewropew f’materji ċivili u kummerċjali(NĠE ċivili) ipproduċa sett ta’ skedi informattivi. Dawn jipprovdu informazzjoni prattika dwar ir-regoli, il-proċeduri u faċilitajiet tekniċi f’pajjiżi differenti tal-UE.

Biex taqra skeda informattiva, ikklikkja fuq il-bandiera nazzjonali xierqa fuq in-naħa tal-lemin ta’ din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 30/06/2016

Din il-paġna hi amministrata mill-Kummissjoni Ewropea. L-informazzjoni f’din il-paġna ma tirriflettix neċessarjament il-pożizzjoni uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma taċċetta l-ebda responsabbiltà fir-rigward ta’ kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali fir-rigward tar-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-paġni Ewropej.
Il-Kummissjoni qiegħda fil-proċess li taġġorna xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.