Przeprowadzenie dowodu w drodze wideokonferencji

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1206/2001 dotyczące współpracy między sądami różnych państw członkowskich UE przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych i handlowych określa ogólne ramy prawne prowadzenia postępowania dowodowego w innym państwie niż państwo, w którym mieści się sąd rozstrzygający sprawę. W każdym państwie Unii Europejskiej obowiązują jednak inne przepisy procesowe, dlatego szczegółowe rozwiązania dotyczące sposobu prowadzenia postępowania są różne w zależności od prawa państwa otrzymującego wniosek o współpracę.

Aby ułatwić organom sądowym w różnych krajach UE współpracę i pełne wykorzystanie wideokonferencji do przeprowadzania dowodów w innym kraju UE, Europejska Sieć Sądowa w sprawach cywilnych i handlowych (EJN civil) opracowała zbiór arkuszy informacyjnych. Bazy te dostarczają praktycznych informacji dotyczących przepisów, procedur i sprzętu technicznego w różnych krajach UE.

Aby zapoznać się z arkuszem informacyjnym, proszę kliknąć na odpowiednią flagę narodową po prawej stronie.

Ostatnia aktualizacja: 30/06/2016

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.
W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Komisja dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.