Национални структури за обучение на представителите на съдебната власт

Националните структури за обучение са основните доставчици на европейско съдебно обучение за представителите на съдебната власт. В 17 държави членки съществуват училища, които провеждат първоначално и продължаващо обучение. В други държави членки обучението се организира от Министерството на правосъдието, Съдебния съвет или съдебните служби.

Национални структури за обучение на представителите на съдебната власт

Тук е поместена информация относно структурите, които отговарят за съдебното обучение в държавите — членки на ЕС, което е организирано от самите структури:

За по-подробна информация относно курсовете за първоначално обучение в държавите членки, моля, направете справка с проектния уебсайт „Меню за правосъдие“ като натиснете тук (информация относно първоначалното обучение може да бъде получена, като изберете „access to country data set“).

Последна актуализация: 23/10/2015

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.
Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Комисията актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.