Nacionalinės teisminio mokymo struktūros

Nacionalinės mokymo struktūros yra pagrindinės Europos teisminio mokymo teikėjos teisminėms institucijoms. Įvadinio arba tęstinio mokymo mokyklos yra septyniolikoje valstybių narių. Kitose valstybėse narėse mokymus rengia teisingumo ministerija, teismų taryba ar tam tikri teismų padaliniai.

Nacionalinės teisminio mokymo struktūros

Toliau pateikiama informacija apie struktūras, atsakingas už teisminį mokymą ES valstybėse narėse, kurią pateikė pačios struktūros.

Išsamesnės informacijos apie įvadinio mokymo kursus valstybėse narėse rasite projekto „Menu for Justice“ sveiatinėje, spustelėję čia (informaciją apie įvadinį mokymą rasite pasirinkę „access to country data set“).

Paskutinis naujinimas: 23/10/2015

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.
Komisija šiuo metu atnaujina šios svetainės turinio elementus, susijusius su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.