Strutturi ta' taħriġ nazzjonali għall-ġudikatura

L-istrutturi nazzjonali tat-taħriġ huma l-fornituri ewlenin tat-taħriġ ġudizzjarju Ewropew għall-ġudikatura. L-iskejjel li jipprovdu taħriġ inizjali u kontinwu jeżistu f'17-il Stat Membru. Fi Stati Membri oħrajn, it-taħriġ jiġi organizzat mill-Ministeru tal-Ġustizzja, mill-Kunsill għall-Ġudikatura jew mis-servizzi tal-Qorti.

Strutturi ta' taħriġ nazzjonali għall-ġudikatura

Din hija informazzjoni dwar l-istrutturi inkarigati mit-taħriġ ġudizzjarju fl-Istati Membri tal-UE, li ġiet provduta mill-istrutturi nfushom:

Għal informazzjoni aktar dettaljata dwar il-korsijiet ta' taħriġ inizjali fl-Istati Membri jekk jogħġbok ikkonsulta l-proġett ta' websajt il-"Menu għall-Ġustizzja" billi tikklikkja hawn (informazzjoni dwar it-taħriġ inizjali tista' tkun aċċessata billi tagħżel "aċċess għas-sett ta' dejta tal-pajjiż").

L-aħħar aġġornament: 23/10/2015

Din il-paġna hi amministrata mill-Kummissjoni Ewropea. L-informazzjoni f’din il-paġna ma tirriflettix neċessarjament il-pożizzjoni uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma taċċetta l-ebda responsabbiltà fir-rigward ta’ kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali fir-rigward tar-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-paġni Ewropej.
Il-Kummissjoni qiegħda fil-proċess li taġġorna xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.