Nationale opleidingsstructuren voor de rechterlijke macht

Nationale opleidingsstructuren zijn de belangrijkste aanbieders van Europese justitiële opleiding voor de rechterlijke macht. In zeventien lidstaten bestaan specifieke scholen voor initiële en voortgezette juridische opleiding. In andere worden justitiële opleidingen georganiseerd door het ministerie van Justitie, de raad voor de rechterlijke macht of diensten gerechtelijke ondersteuning.

Nationale opleidingsstructuren voor de rechterlijke macht

Hieronder vindt u informatie over de structuren die verantwoordelijk zijn voor justitiële opleiding in de lidstaten. Die informatie is door de structuren zelf verstrekt:

Voor meer gedetailleerde informatie over initiële opleiding in de lidstaten klikt u op deze link en komt u op de website van het project "Menu for Justice", waar u vervolgens "Access to country data set" selecteert.

Laatste update: 23/10/2015

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.
Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.