Sustavi za izobrazbu odvjetnika u državama članica

Odvjetničke komore, privatne prakse ili odvjetnička društva, davatelji usluga izobrazbe i sveučilišta glavni su organizatori izobrazbe odvjetnika u državama članicama EU-a. U nekim državama članicama izobrazbu provode žalbeni sudovi i ministarstva pravosuđa. Komora nadzire trajnu izobrazbu tamo gdje je dostupna.

Sustavi za izobrazbu odvjetnika u državama članica

U nastavku su navedeni informativni listići o sustavima za izobrazbu odvjetnika u državama članicama EU-a. Oni mogu biti korisni nacionalnim odvjetničkim komorama i omogućiti usporedbu izobrazbe odvjetnika koji žele ostvarivati svoje pravo na slobodni poslovni nastan u drugoj državi članici.

Podatke su pripremili Vijeće odvjetničkih komora u Europi (CCBE) i Europski centar za suce i odvjetnike EIPA-e u okviru pokusnog projekta o europskoj pravosudnoj izobrazbi. Za više informacija kliknite ovdje.

Posljednji put ažurirano: 20/01/2016

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.
S obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, Komisija ažurira dio sadržaja na ovim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.