Valstybių narių advokatų mokymo sistemos

Pagrindiniai advokatų praktikos organizatoriai ES valstybėse narėse yra advokatų asociacijos, privatūs praktikuojantys advokatai, mokymo įstaigos ir universitetai. Kai kuriose valstybėse narėse šią funkciją vykdo apeliaciniai teismai ir Teisingumo ministerija. Tęstinio mokymo priežiūrą, jei tokia yra, užtikrina advokatūra.

Valstybių narių advokatų mokymo sistemos

Toliau rasite informacijos suvestines, kuriose aprašomos advokatų mokymo sistemos ES valstybėse narėse. Jos gali būti naudingos nacionalinėms advokatų taryboms ir padėti palyginti mokymą, kurį gavo advokatai, norintys pasinaudoti įsisteigimo laisve kitoje valstybėje narėje.

Informacijos suvestines parengė Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų taryba (CCBE) ir EVAI Europos teisėjų ir teisininkų centras įgyvendindami bandomąjį Europos teisminio mokymo projektą. Daugiau informacijos pateikiama čia.

Paskutinis naujinimas: 22/01/2016

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.
Komisija šiuo metu atnaujina šios svetainės turinio elementus, susijusius su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.