Sistemi ta' taħriġ tal-avukati fl-Istati Membri

L-Assoċjazzjonijiet tal-Avukatura, l-uffiċċji privati jew id-ditti legali, il-fornituri tat-taħriġ u l-universitajiet huma l-organizzaturi ewlenin tal-perjodu ta’ induzzjoni tal-avukati fl-Istati Membri tal-UE. F’xi Stati Membri, dan il-kompitu jitwettaq mill-Qrati ta' Appell u mill-Ministeru tal-Ġustizzja. Is-superviżjoni tat-taħriġ kontinwu, fejn dan jeżisti, hija żgurata mill-Kamra tal-Avukati.

Sistemi ta' taħriġ tal-avukati fl-Istati Membri

Dawn huma factsheets li jiddeskrivu s-sistemi ta' taħriġ tal-avukati fl-Istati Membri tal-UE. Huma jistgħu jkunu utli għall-assoċjazzjonijiet nazzjonali u jgħinu jqabblu t-taħriġ riċevut mill-avukati li jixtiequ jeżerċitaw id-dritt tagħhom għal-libertà ta' stabbiliment fi Stat Membru ieħor.

Il-factsheets ġew elaborati mill-Kunsill tal-Għaqdiet Ewropej tal-Avukati (CCBE) u ċ-Ċentru Ewropew għall-Imħallfin u l-Avukati tal-EIPA fil-qafas tal-Proġett pilota dwar it-taħriġ ġudizzjarju Ewropew. Ikklikkja hawn għal aktar informazzjoni.

L-aħħar aġġornament: 22/01/2016

Din il-paġna hi amministrata mill-Kummissjoni Ewropea. L-informazzjoni f’din il-paġna ma tirriflettix neċessarjament il-pożizzjoni uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma taċċetta l-ebda responsabbiltà fir-rigward ta’ kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali fir-rigward tar-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-paġni Ewropej.
Il-Kummissjoni qiegħda fil-proċess li taġġorna xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.