Opleidingsystemen voor advocaten in de lidstaten

De orden van advocaten, private praktijken of advocatenkantoren, aanbieders van opleidingen en universiteiten zijn in de EU-lidstaten de belangrijkste instanties die de stage van advocaten organiseren. In sommige lidstaten wordt deze taak door de hoven van beroep en het ministerie van Justitie uitgeoefend. Voortgezette opleiding staat in voorkomend geval onder het toezicht van de balie.

Opleidingsystemen voor advocaten in de lidstaten

Onderstaande informatiebladen beschrijven de opleidingsystemen voor advocaten in de lidstaten. De informatiebladen kunnen met name nuttig zijn voor nationale orden van advocaten, bijvoorbeeld voor het vergelijken van de opleidingen die advocaten die hun vrijheid van vestiging in een andere lidstaat willen uitoefenen hebben genoten.

De informatiebladen zijn opgesteld door de Raad van de balies van de Europese Unie (CCBE) en het Europees Centrum voor rechters en advocaten van het EIPA in het kader van een proefproject betreffende Europese justitiële opleiding. Klik hier voor meer informatie.

Laatste update: 22/01/2016

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.
Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.