Системи за обучение на съдебни служители в държавите членки

Националните министерства на правосъдието и съдилищата са основните организатори на обучението на съдебните служители в държавите — членки на ЕС. В други държави членки тази задача се изпълнява от съдебни школи или съдебни структури като съвети и прокурорски служби.

Системи за обучение на съдебни служители в държавите членки

Тук можете да намерите информация относно структурите, които отговарят за обучението на съдебните служители в държавите — членки на ЕС:

Последна актуализация: 16/12/2015

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.
Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Комисията актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.