Systém vzdělávání soudních zaměstnanců v členských státech

Hlavními poskytovateli vzdělávání pracovníků soudů v členských státech EU jsou vnitrostátní ministerstva spravedlnosti a soudy. V jiných členských státech plní tyto úkoly justiční akademie nebo vzdělávací struktury justice, jako jsou rady pro justici a státní zastupitelství.

Systém vzdělávání soudních zaměstnanců v členských státech

Zde jsou uvedeny informace o strukturách, které poskytují vzdělávání pracovníků soudů v členských státech EU:

Poslední aktualizace: 16/12/2015

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.
S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.