Teismų darbuotojų rengimo sistemos valstybėse narėse

Pagrindiniai teismų darbuotojų mokymo organizatoriai ES valstybėse narėse yra nacionalinės teisingumo ministerijos ir teismai. Kitose valstybėse narėse šią funkciją vykdo teismų akademijos ar teisminės institucijos, pvz., tarybos ir prokuratūros.

Teismų darbuotojų rengimo sistemos valstybėse narėse

Toliau pateikiama informacija apie institucijas, atsakingas už teismų darbuotojų mokymą valstybėse narėse:

Paskutinis naujinimas: 21/12/2015

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.
Komisija šiuo metu atnaujina šios svetainės turinio elementus, susijusius su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.