Opleidingssytemen voor gerechtelijk personeel in de lidstaten

De nationale ministeries van Justitie en de rechtbanken zijn de belangrijkste organisatoren van de opleiding van gerechtelijk personeel in de lidstaten. In enkele lidstaten wordt dit gedaan door gerechtelijke academies of gerechtelijke structuren zoals de raad voor de rechterlijke macht of het openbaar ministerie.

Opleidingssytemen voor gerechtelijk personeel in de lidstaten

Hieronder vindt u informatie over de structuren die verantwoordelijk zijn voor de opleiding van gerechtelijk personeel in de lidstaten:

Laatste update: 29/01/2016

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.
Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.