Utbildning för domstolspersonal i EU-länderna

Det är främst justitieministerierna och domstolarna som anordnar utbildning för domstolspersonal i EU-länderna. I några EU-länder sköts denna uppgift av rättsakademier eller rättsliga organ som t.ex. rättsliga råd och åklagarmyndigheter.

Utbildning för domstolspersonal i EU-länderna

Här finns information om de organ som ansvarar för utbildning för domstolspersonal i EU-länderna:

Senaste uppdatering: 22/12/2015

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.
Vi håller på att uppdatera en del av innehållet på webbplatsen med anledning av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.