Řízení pro platební rozkaz

Evropský platební rozkaz je zjednodušený postup pro přeshraniční peněžní nároky, proti kterým se žalovaný neohradil, založený na standardních formulářích.

Pro účely evropského platebního rozkazu byly vyhotoveny standardní formuláře, které jsou k dispozici zde ve všech jazycích. Tento odkaz rovněž poskytne více informací o tom, které soudy mohou vydat evropský platební rozkaz a kam je třeba zaslat tiskopis žádosti.

Pro zahájení řízení musí být vyplněn formulář A, kde se uvádí všechny údaje o stranách a povaha a výše nároku. Soud přezkoumá žádost a pokud je formulář řádně vyplněn, měl by do 30 dnů vydat evropský platební rozkaz.

Evropský platební rozkaz musí být poté doručen soudem žalovanému. Žalovaný může výši nároku uhradit, nebo nárok popřít. Má 30 dní na podání odporu proti evropskému platebnímu rozkazu. Pokud podá odpor, musí být věc předána běžným občanskoprávním soudům, aby byla vyřešena podle vnitrostátních právních předpisů.

Pokud žalovaný nepodá odpor, stane se evropský platební rozkaz automaticky vykonatelným. Kopie evropského platebního rozkazu a, je-li to třeba, překlad, musí být zaslány donucovacím orgánům členského státu, kde je třeba rozkaz vykonat. K výkonu dochází v souladu s vnitrostátními pravidly a postupy členského státu, kde je evropský platební rozkaz vykonáván. Pro podrobnosti o výkonu viz příslušný oddíl.

Související internetové odkazy

Praktický průvodce pro uplatňování nařízení o evropském platebním rozkazu PDF (4361 Kb) cs

Evropský platební rozkaz – oznámení členských států a vyhledávací nástroj, který pomáhá při určování příslušných soudů/orgánů

Pro podrobné informace o řízení o evropském platebním rozkazu nebo o vnitrostátních řízeních zvolte jednu z vlaječek uvedených vpravo.

Poslední aktualizace: 06/06/2016

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.
S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.