„Fizetési meghagyásos” eljárások

Az európai fizetési meghagyás meghatározott formanyomtatványokon alapuló olyan egyszerűsített eljárást jelent, amely lehetővé teszi a határokon átnyúló, a kötelezett által nem vitatott pénzügyi követelések érvényesítését.

Az európai fizetési meghagyáshoz egységes formanyomtatványok kerültek rendszeresítésre, amelyek valamennyi nyelven elérhetők itt. E linken további információkat is talál arra vonatkozóan, hogy mely bíróságok bocsáthatnak ki európai fizetési meghagyást, és hogy hova kell küldeni a kérelmet tartalmazó formanyomtatványt.

Az eljárás megindításához ki kell tölteni az „A” formanyomtatványt, amelynek tartalmaznia kell a felek adatait, valamint a követelés jellegét és összegét. A bíróság megvizsgálja a kérelmet, és amennyiben a formanyomtatványt helyesen töltötték ki, 30 napon belül kibocsátja az európai fizetési meghagyást.

Ezt követően a meghagyást a bíróságnak kézbesítenie kell a kötelezett részére. A kötelezett vagy megfizeti a követelés összegét, vagy pedig vitatja azt. 30 nap áll rendelkezésére az európai fizetési meghagyásra vonatkozó ellentmondás benyújtására. Amennyiben erre sor kerül, az ügyet a nemzeti jog szerint illetékes polgári jogi bíróságokhoz kell áttenni.

Ha a kötelezett nem nyújt be ellentmondást, az európai fizetési meghagyás automatikusan végrehajthatóvá válik. Az európai fizetési meghagyás másolatát és szükség esetén annak fordítását meg kell küldeni azon tagállam végrehajtó hatóságainak, amelyben a meghagyást végre kell hajtani. Az európai fizetési meghagyást a végrehajtás szerinti tagállam nemzeti szabályaival és eljárásaival összhangban kell végrehajtani. A végrehajtás részletei az erre vonatkozó részben találhatók.

Kapcsolódó linkek

Gyakorlati útmutató az európai fizetési meghagyásról szóló rendelet alkalmazásához PDF (4366 Kb) hu

Európai fizetési meghagyás – a tagállami értesítések, valamint az illetékes bíróság(ok)/hatóság(ok) azonosítását segítő keresőeszköz

Az európai fizetési meghagyásos eljárással, illetve a nemzeti eljárásokkal kapcsolatos részletes információkért kérjük, kattintson a jobb oldalon található zászlók egyikére.

Utolsó frissítés: 06/06/2016

A honlapot az Európai Bizottság tartja fenn. Az ezen az oldalon található információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság hivatalos álláspontját. A Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az e dokumentumban foglalt vagy említett információk és adatok tekintetében. Kérjük, az európai oldalak szerzői jogi szabályai vonatkozásában vegye figyelembe a jogi nyilatkozatot.
A Bizottság megkezdte a portál tartalmának frissítését, amire az Egyesült Királyság EU-ból való kilépése miatt van szükség. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.