Mokėjimo įsakymo procedūros

Europos mokėjimo įsakymas yra supaprastinta procedūra, taikoma tarpvalstybiniams piniginiams reikalavimams, kurių atsakovas neginčija, ir grindžiama standartinėmis formomis.

Parengtos standartinės Europos mokėjimo įsakymo formos, kurios visomis kalbomis pateikiamos čia. Šia nuoroda pažymėtame puslapyje taip pat pateikiama daugiau informacijos apie tai, kurie teismai gali išduoti Europos mokėjimo įsakymą ir kur reikėtų siųsti prašymo formas.

Norint pradėti procedūrą turi būti užpildyta A forma, pateikiant visą informaciją apie šalis ir reikalavimo pobūdį bei sumą. Teismas išnagrinės prašymą ir, jeigu forma užpildyta tinkamai, teismas turėtų per 30 dienų išduoti Europos mokėjimo įsakymą.

Tuomet teismas turi įteikti Europos mokėjimo įsakymą atsakovui. Atsakovas gali sumokėti reikalavimo sumą arba ginčyti reikalavimą. Prieštaravimą Europos mokėjimo įsakymui jis turi pateikti per 30 dienų laikotarpį. Tokiu atveju byla turi būti perduota įprastiems civilinės teisės teismams, kad ji būtų nagrinėjama pagal nacionalinę teisę.

Jeigu atsakovas nepateikia prieštaravimo, Europos mokėjimo įsakymas automatiškai tampa vykdytinas. Europos mokėjimo įsakymo kopija ir prireikus vertimas turi būti nusiųsti tos valstybės narės, kurioje įsakymas turi būti vykdomas, vykdymo institucijoms. Europos mokėjimo Įsakymas vykdomas vadovaujantis valstybės narės, kurioje jis vykdomas, nacionalinėmis taisyklėmis ir procedūromis. Daugiau informacijos apie vykdymą pateikiama atitinkamame skirsnyje.

Susijusios nuorodos

Reglamento dėl Europos mokėjimo įsakymo taikymo praktinis vadovas PDF (4342 Kb) lt

Europos mokėjimo įsakymas – Pranešimai valstybėms narėms ir paieškos priemonė, padėsianti susirasti kompetentingą teismą ar instituciją

Norėdami gauti išsamios informacijos apie Europos mokėjimo įsakymo procedūrą arba nacionalines procedūras, pasirinkite vieną iš dešinėje pusėje išdėstytų žymų.

Paskutinis naujinimas: 06/06/2016

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.
Komisija šiuo metu atnaujina šios svetainės turinio elementus, susijusius su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.