“Maksājuma rīkojuma” procedūras

Eiropas maksājuma rīkojums ir vienkāršota, uz standarta veidlapām balstīta procedūra pārrobežu naudas prasībām, ko atbildētājs neapstrīd.

Eiropas maksājuma rīkojumam ir sagatavotas standarta veidlapas, kas visās valodās pieejamas šeit. Šajā saitē būs sniegta arī papildu informācija par to, kura tiesa var izdot Eiropas maksājuma rīkojumu un uz kurieni jāsūta pieteikuma veidlapa.

Lai uzsāktu procedūru, jāaizpilda A veidlapa, sniedzot visas ziņas par iesaistītajām pusēm un par prasības būtību un apjomu. Tiesa izskatīs pieteikumu, un, ja veidlapa ir aizpildīta pareizi, tiesai 30 dienu laikā jāizdod Eiropas maksājuma rīkojums.

Pēc tam tiesai Eiropas maksājuma rīkojums jāizsniedz atbildētājam. Viņš/viņa var vai nu samaksāt prasījumā noteikto summu, vai to apstrīdēt. Viņam/viņai ir 30 dienas, kuru laikā apstrīdēt Eiropas maksājuma rīkojumu. Tādā gadījumā lieta jānodod parastā civillietu tiesā un jāizskata saskaņā ar valsts tiesību aktiem.

Ja atbildētājs nepaziņo, ka iebilst, Eiropas maksājuma rīkojums automātiski kļūst izpildāms. Eiropas maksājuma rīkojuma kopiju un vajadzības gadījumā arī tulkojumu jānosūta tās dalībvalsts tiesībaizsardzības iestādēm, kurā tas jāizpilda. Izpilde notiek saskaņā ar tās dalībvalsts noteikumiem un procedūrām, kur Eiropas maksājuma rīkojumu izpilda. Sīkākas ziņas par izpildi, lūdzu, meklējiet attiecīgajā nodaļā.

Noderīgas saites

Praktiskā rokasgrāmata par Eiropas maksājuma rīkojuma procedūras regulas piemērošanu PDF (5793 Kb) lv

Eiropas maksājuma rīkojums – dalībvalstu paziņojumi un meklētājrīks, kas palīdz noteikt kompetento tiesu(-as)/iestādi(-es)

Lai iegūtu sīkāku informāciju par Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru vai par valstu procedūrām, lūdzu, noklikšķiniet uz viena no karodziņiem labajā pusē.

Lapa atjaunināta: 06/06/2016

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.
Sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības Komisija pašlaik atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.