Proceduri privind „ordinul de plată”

Somația europeană de plată reprezintă o procedură simplificată pentru creanțele pecuniare transfrontaliere necontestate de pârât, pe baza unor formulare tip.

S-au întocmit formulare standard pentru somația europeană de plată, care sunt disponibile aici în toate limbile UE. La acest link se vor găsi, de asemenea, informații suplimentare cu privire la instanțele care au competența de a emite o somație europeană de plată și unde trebuie trimise formularele de cerere.

Pentru inițierea procedurii, trebuie completat formularul A, oferind toate detaliile legate de părți, precum și natura și valoarea creanței. Instanța va examina cererea și, în cazul în care formularul este corect completat, instanța ar trebui să emită somația europeană de plată în termen de 30 de zile.

Somația europeană de plată trebuie apoi comunicată pârâtului de către instanță. Pârâtul poate fie să plătească valoarea creanței, fie să o conteste.  Acesta are la dispoziție 30 de zile pentru a face opoziție la somația europeană de plată.   În acest caz, cauza trebuie transferată către instanțele în materie civilă obișnuite pentru a fi soluționată în temeiul dreptului intern.

În cazul în care pârâtul nu face opoziție, somația europeană de plată devine automat executorie. O copie a somației europene de plată și, dacă este necesar, o traducere trebuie transmise autorităților de executare din statul membru în care aceasta trebuie executată. Executarea are loc în conformitate cu normele și procedurile interne ale statului membru în care se execută somația europeană de plată. Pentru detalii privind executarea, vă rugăm să consultați secțiunea corespunzătoare.

Pentru a obține informații privind procedura europeană de somație de plată sau procedurile naționale, vă rugăm să selectați unul din fanioanele care figurează în partea dreaptă.

Linkuri utile

Somaţia europeană de plată – notificările statelor membre și instrument de căutare a instanței/autorității competente

Ghid practic de aplicare a Regulamentului privind procedura europeană de somație de plată PDF (4384 Kb) ro

Ultima actualizare: 06/06/2016

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.
Comisia actualizează conținutul acestui site, pentru a reflecta retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.