Postopek za plačilni nalog

Evropski plačilni nalog se lahko v primeru čezmejnih denarnih zahtevkov, ki jih tožena stranka ne izpodbija, izda po poenostavljenem postopku; zanj se uporabljajo standardni obrazci.

Za evropski plačilni nalog so bili pripravljeni standardni obrazci, ki so v vseh uradnih jezikih na voljo tu. Na tej spletni povezavi je na voljo tudi več informacij o tem, katera sodišča so pristojna za izdajo evropskega plačilnega naloga in kam je treba poslati obrazec vloge za evropski plačilni nalog.

Za sprožitev postopka je treba izpolniti obrazec A, v katerega je treba vnesti vse podatke o strankah in značaju zadeve ter znesku zahtevka. Sodišče pregleda vlogo in, če je obrazec pravilno izpolnjen, v 30 dneh izda evropski plačilni nalog.

Sodišče mora nato toženi stranki vročiti evropski plačilni nalog; ta lahko plača znesek zahtevka ali pa ga izpodbija. Tožena stranka lahko v tridesetih dneh vloži ugovor. V tem primeru se postopek nadaljuje pred rednim civilnim sodiščem, kjer se obravnava v skladu z nacionalnim pravom.

Če tožena stranka ne vloži ugovora, je evropski plačilni nalog neposredno izvršljiv. Kopija in po potrebi tudi njegov prevod se pošlje pristojnim organom države članice izvršbe. Izvršitev poteka v skladu z nacionalnimi predpisi in postopki države članice, v kateri se izvrši evropski plačilni nalog. Več informacij lahko najdete v poglavju o izvrševanju sodnih odločb.

Za podrobnejše informacije o postopku za evropski plačilni nalog ali nacionalnih postopkih kliknite na eno od zastavic na desni strani zaslona.

Sorodne povezave

Evropski plačilni nalog – uradna obvestila držav članic in orodje za iskanje pristojnih sodišč/organov

Praktični vodnik za uporabo Uredbe o evropskem plačilnem nalogu PDF (4353 Kb) sl

Zadnja posodobitev: 06/06/2016

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.
Komisija glede na prihajajoči izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije posodablja nekatere vsebine na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.