Vähäiset vaatimukset

Eurooppalaisen vähäisiin vaatimuksiin sovellettavan menettelyn tarkoituksena on yksinkertaistaa ja nopeuttaa enintään 2000 euron suuruisia rajatylittäviä vähäisiä vaatimuksia.

Eurooppalainen vähäisiin vaatimuksiin sovellettava menettely on asianosaisten käytettävissä vaihtoehtona jäsenvaltioiden kansallisessa lainsäädännössä säädetyille menettelyille. Eurooppalaisessa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavassa menettelyssä annettu tuomio on tunnustettava ja pantava täytäntöön toisessa jäsenvaltiossa vaatimatta tuomion julistamista täytäntöönpanokelpoiseksi ja ilman mahdollisuutta vastustaa sen tunnustamista.

Vähäisiin vaatimuksiin sovellettavaa menettelyä varten on laadittu vakiolomakkeet, jotka ovat saatavana kaikilla kielillä täällä. Menettely aloitetaan täyttämällä A-lomake. Tarvittavat liiteasiakirjat, kuten kuitit ja laskut, on liitettävä lomakkeeseen.

A-lomake on lähetettävä toimivaltaiselle tuomioistuimelle. Tuomioistuimen on lomakkeen saatuaan täytettävä oma osuutensa vastauslomakkeesta. Tuomioistuimen on 14 päivän kuluessa hakemuslomakkeen vastaanottamisesta annettava vastaajalle tiedoksi jäljennös lomakkeesta sekä vastauslomake. Vastaajalla on 30 päivää aikaa antaa vastaus täyttämällä oma osuutensa vastauslomakkeesta. Tuomioistuimen on lähetettävä kantajalle jäljennökset mahdollisista vastauksista 14 päivän kuluessa.

Tuomioistuimen on 30 päivän kuluessa vastaajan mahdollisesti antaman vastauksen vastaanottamisesta joko annettava vähäistä vaatimusta koskeva tuomio tai pyydettävä lisätietoja kirjallisesti jommaltakummalta asianosaiselta taikka kutsuttava asianosaiset suulliseen käsittelyyn. Suullisessa käsittelyssä ei ole tarpeen käyttää asianajajaa edustajana.

Tämän lomakkeen (joka on ehkä käännettävä toisen jäsenvaltion kielelle) ja tuomion jäljennöksen avulla tuomio voidaan panna täytäntöön kaikissa muissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa ilman lisämuodollisuuksia. Toinen jäsenvaltio voi kieltäytyä täytäntöönpanosta ainoastaan, jos tuomio on ristiriidassa kyseisessä jäsenvaltiossa samojen asianosaisten välillä annetun toisen tuomion kanssa. Täytäntöönpano tapahtuu sen jäsenvaltion kansallisten sääntöjen ja menettelyjen mukaisesti, jossa tuomio pannaan täytäntöön.

Linkkejä

Käyttäjän opas Eurooppalainen vähäisiin vaatimuksiin sovellettava menettely PDF (845 Kb) fi

Käsikirja eurooppalaisen vähäisiin vaatimuksiin sovellettavan menettelyn käyttöä varten PDF (1304 Kb) fi

Vähäiset vaatimukset – jäsenvaltioiden ilmoitukset ja hakutoiminto toimivaltaisten tuomioistuimien tai viranomaisten etsimiseen)

Lisätietoja eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä tai kansallisista menettelyistä saa napsauttamalla oikealla olevia lippuja.

Päivitetty viimeksi: 03/06/2016

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.
Komissio päivittää parhaillaan verkkosivujaan, joiden sisältöön Yhdistyneen kuningaskunnan ero EU:sta vaikuttaa. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.