Sporovi male vrijednosti

Europski postupak za sporove male vrijednosti namijenjen je pojednostavnjivanju i ubrzavanju naplate prekograničnih potraživanja koja ne premašuju 2 000 EUR.

Europski postupak za sporove male vrijednosti na raspolaganju je strankama u sporu kao alternativa postojećim postupcima u okviru zakonodavstva država članica. Sudska odluka donesena u europskom postupku za sporove male vrijednosti priznata je i izvršiva u drugoj državi članici bez potrebe za proglašenjem izvršivosti i bez bilo kakve mogućnosti osporavanja njezina priznavanja.

Za postupak za sporove male vrijednosti sastavljeni su standardni obrasci koji su dostupni ovdje na svim jezicima. Postupak započinje ispunjavanjem „obrasca A”. Uz obrazac je potrebno priložiti svu relevantnu popratnu dokumentaciju poput potvrda, računa itd.

Obrazac A šalje se nadležnom sudu. Nakon zaprimanja obrasca za prijavu, sud ispunjava svoj dio „obrasca za odgovore”. U roku od 14 dana od zaprimanja obrasca za prijavu sud treba tuženiku uručiti njegov primjerak, zajedno s obrascem za odgovore. Tuženik može odgovoriti u roku od 30 dana ispunjavanjem svojeg dijela obrasca za odgovore. U roku od 14 dana sud mora poslati primjerak odgovora tužitelju.

U roku od 30 dana od zaprimanja tuženikova odgovora (ako postoji) sud mora donijeti odluku u tom sporu male vrijednosti ili u pisanom obliku zatražiti dodatne pojedinosti od bilo koje stranke, ili pozvati stranke na usmenu raspravu. U slučaju usmene rasprave zastupanje odvjetnika nije nužno.

S tim je obrascem (koji će možda biti potrebno prevesti na jezik druge države članice) i s primjerkom sudske odluke ta sudska odluka izvršiva u svim ostalim državama članicama Europske unije bez daljnjih formalnosti. Jedini razlog za odbijanje izvršenja sudske odluke u drugoj državi članici je da je ona proturječna drugoj sudskoj odluci donesenoj u drugoj državi članici, a koja se odnosi na iste stranke. Izvršenje se provodi u skladu s nacionalnim pravilima i postupcima države članice u kojoj se sudska odluka izvršava.

Druge poveznice

Korisnički priručnik o europskom postupku za sporove male vrijednosti PDF (762 Kb) hr

Praktični vodič za primjenu europskog postupka za sporove male vrijednosti PDF (1055 Kb) en(1055 Kb)

Sporovi male vrijednosti – obavijesti država članica i alat za pretraživanje koji omogućuje pronalazak nadležnih sudova / tijela

Za podrobnije informacije o specijaliziranim sudovima u državama članicama, odaberite jednu od zastava s desne strane.

Posljednji put ažurirano: 06/06/2016

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.
S obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, Komisija ažurira dio sadržaja na ovim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.