Kis értékű követelések

A kis értékű követelések európai eljárása olyan eljárást jelent, amely egyszerűsíteni és felgyorsítani hivatott a 2 000 EUR-t meg nem haladó, határokon átnyúló követelések érvényesítését.

A kis értékű követelések esetén alkalmazható európai eljárás a tagállami jogszabályok szerinti eljárások alternatívájaként áll a peres felek rendelkezésére. A kis értékű követelések európai eljárásában hozott ítéletet a többi tagállamban végrehajthatóvá nyilvánítási eljárás és az elismerés kifogásolásának bármilyen lehetősége nélkül el kell ismerni, és végre kell hajtani.

A kis értékű követelések eljárásához kapcsolódó formanyomtatványokat ide kattintva/contentPresentation.do?idTaxonomy=155 az EU valamennyi hivatalos nyelvén megtalálja. Az eljárás megkezdéséhez ki kell tölteni az „A” nyomtatványt. Bármilyen releváns igazoló okiratot, úgy mint számlákat stb. a formanyomtatványhoz mellékelni kell.

Az „A” formanyomtatványt a joghatósággal rendelkező bírósághoz kell benyújtani. A bíróság a kérelem kézhezvételét követően kitölti a „Válaszadási formanyomtatvány” számára fenntartott részét. A bíróság a formanyomtatvány kézhezvételétől számított 14 napon beül annak másolatát és a válaszadási formanyomtatványt kézbesíti az alperesnek. Az alperesnek 30 nap áll rendelkezésére, hogy válaszoljon a válaszadási formanyomtatvány számára fenntartott részének kitöltésével. A bíróság 14 napon belül valamennyi válaszról másolatot küld a panasztevőnek.

A bíróság az alperes (esetleges) válaszának kézhezvételétől számított 30 napon belül ítéletet hoz a kis értékű követeléssel kapcsolatban, vagy további részleteket kér írásban bármelyik féltől, vagy szóbeli meghallgatásra összehívja a feleket. Ha szóbeli meghallgatásra kerül sor, nincs szükség jogi képviseletre.

Az ítélet e formanyomtatvánnyal (amelyet esetleg le kell fordítani a másik tagállam nyelvére), valamint az ítélet másolatával együtt további alaki követelmények nélkül az Európai Unió valamennyi tagállamában végrehajtható. Az egyetlen ok az ítélet másik tagállamban történő végrehajtásának megtagadására az lehet, ha az nem összeegyeztethető valamely másik, a másik tagállamban ugyanazon felek között hozott ítélettel. Az ítéletet a végrehajtás szerinti tagállam nemzeti szabályaival és eljárásaival összhangban kell végrehajtani.

Kapcsolódó linkek

Felhasználói útmutató a kis értékű követelések európai eljárásához PDF (864 Kb) hu

Gyakorlati útmutató a kis értékű követelések európai eljárásának alkalmazásához PDF (1299 Kb) hu

Kis értékű követelések – a tagállami értesítések, valamint az illetékes bíróság(ok)/hatóság(ok) azonosítását segítő keresőeszköz

A kis értékű követelések európai eljárásával, illetve a nemzeti eljárásokkal kapcsolatos részletes információkért kérjük, kattintson a jobb oldalon található zászlók egyikére.

Utolsó frissítés: 03/06/2016

A honlapot az Európai Bizottság tartja fenn. Az ezen az oldalon található információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság hivatalos álláspontját. A Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az e dokumentumban foglalt vagy említett információk és adatok tekintetében. Kérjük, az európai oldalak szerzői jogi szabályai vonatkozásában vegye figyelembe a jogi nyilatkozatot.
A Bizottság megkezdte a portál tartalmának frissítését, amire az Egyesült Királyság EU-ból való kilépése miatt van szükség. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.