Ieškiniai dėl nedidelių sumų

Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra skirta supaprastinti ir paspartinti tarpvalstybinių ieškinių, kurių suma ne didesnė kaip 2000 EUR, nagrinėjimą.

Bylos šalims Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra yra alternatyvi valstybių narių įstatymuose numatytoms procedūroms. Sprendimas, priimtas vykdant Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, pripažįstamas ir vykdomas kitoje valstybėje narėje nereikalaujant jo pripažinimo vykdytinu ir nesuteikiant galimybės ginčyti jo pripažinimą.

Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrai taikyti parengtos standartinės formos. Jas visomis kalbomis galima rasti čia. Norint pradėti procedūrą turi būti užpildyta A forma. Visi susiję pagrindžiantys dokumentai, pavyzdžiui, kvitai, sąskaitos faktūros ir t. t., turėtų būti pridėti prie formos.

A forma turi būti nusiųsta jurisdikciją turinčiam teismui. Kai teismas gauna prašymo formą, jis turi užpildyti jam skirtą Atsiliepimo formos dalį. Per 14 dienų nuo prašymo formos gavimo teismas turėtų įteikti atsakovui jo kopiją, kartu su Atsiliepimo forma. Atsakovas turi atsakyti per 30 dienų, užpildydamas jam skirtą Atsiliepimo formos dalį. Teismas turi per 14 dienų nusiųsti atsakymo kopiją ieškovui.

Per 30 dienų nuo atsakovo atsiliepimo gavimo (jeigu jis yra) teismas turi arba priimti sprendimą dėl ieškinio dėl nedidelės sumos, arba paprašyti, kad bet kuri šalis pateiktų daugiau informacijos raštu, arba šaukti šalis žodiniam nagrinėjimui. Jeigu surengiamas žodinis nagrinėjimas, nėra būtina būti atstovaujamam advokato.

Turint šią formą (kurią gali prireikti išversti į kitos valstybės narės kalbą) ir sprendimo kopiją, sprendimas yra vykdytinas visose kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse nereikalaujant jokių papildomų formalumų. Vienintelė priežastis, dėl kurios gali būti atsisakyta vykdyti sprendimą kitoje valstybėje narėje, yra tai, kad sprendimas yra nesuderinamas su kitu sprendimu toje kitoje valstybėje narėje byloje tarp tų pačių šalių. Sprendimas vykdomas vadovaujantis valstybės narės, kurioje jis vykdomas, nacionalinėmis taisyklėmis ir procedūromis.

Susijusios nuorodos

Naudotojo vadovas kaip taikyti Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą PDF (752 Kb) lt

Praktinis vadovas kaip taikyti nagrinėjimo procedūrą PDF (1303 Kb) lt

Ieškiniai dėl nedidelių sumų – Pranešimai valstybėms narėms ir paieškos priemonė, padėsianti susirasti kompetentingą teismą ar instituciją

Norėdami gauti išsamios informacijos apie Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą arba nacionalines procedūras, pasirinkite vieną iš dešinėje pusėje išdėstytų žymų.

Paskutinis naujinimas: 03/06/2016

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.
Komisija šiuo metu atnaujina šios svetainės turinio elementus, susijusius su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.