Talbiet żgħar

Il-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar hija mfassla biex tissimplifika u tħaffef talbiet transkonfinali sa  €2000.

Il-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar hija disponibbli għal litiganti bħala alternattiva għall-proċeduri eżistenti skont il-liġijiet tal-Istati Membri. Sentenza mogħtija fi Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar hija rikonoxxuta u infurzabbli fi Stat Membru ieħor mingħajr il-ħtieġa ta’ dikjarazzjoni ta’ infurzabbiltà u mingħajr l-ebda possibbiltà li jiġi oppost ir-rikonoxximent tagħha.

Formoli standard għal proċedura tar-Rikjesti Żgħar jinsabu hawnhekk bil-lingwi kollha/contentPresentation.do?idTaxonomy=155&vmac=98ybGn7rFk4tP_IIbkOSMZVxSMo-CbjEeIl4XigD3ADOKjq3XRIsrEv7kNfAKUZtAW1DbWR137WmvOKo1ph-GwAAI8YAAAIK. Biex tinbeda l-proċedura, għandha timtela' l-"Formola A". Kwalunkwe dokument rilevanti ta' sostenn, bħal riċevuti, fatturi, eċċ għandhom ikunu mehmuża mal-formola.

Il-Formola A għandha tintbagħat lill-qorti li għandha l-ġurisdizzjoni. Meta l-qorti tirċievi l-formola tal-applikazzjoni, hija għandha timla' l-parti tagħha tal-"Formola ta' Tweġiba". Fi żmien 14-il jum minn meta tasal l-applikazzjoni, il-qorti għandha tagħti kopja tagħha, flimkien mal-Formola ta' Tweġiba, lill-konvenut. Il-konvenut għandu 30 jum biex iwieġeb, billi jimla' l-parti tiegħu tal-Formola ta' Tweġiba. Il-qorti għandha tibgħat kopja ta' kwalunkwe tweġiba lill-attur fi żmien 14-il jum.

Fi żmien 30 jum minn meta tasal it-tweġiba tal-konvenut (jekk ikun hemm) il-qorti għandha jew tagħti sentenza dwar it-talba żgħira, jew titlob aktar dettalji bil-miktub minn kwalunkwe parti, jew issejjaħ lill-partijiet għal seduta orali.  Jekk ikun hemm seduta orali, m'hemmx il-ħtieġa li jkun hemm rappreżentazzjoni minn avukat.

Permezz ta' din il-formola (li jista' jkun meħtieġ li tiġi tradotta fil-lingwa tal-Istat Membru l-ieħor), u kopja tas-sentenza, is-sentenza hija infurzabbli fl-Istati Membri l-oħra kollha tal-Unjoni Ewropea, mingħajr aktar formalitajiet. L-unika raġuni li jista' jiġi rrifjutat l-infurzar fi Stat Membru ieħor hija jekk dan ikun irrikonċiljabbli ma' sentenza oħra fl-Istat Membru l-ieħor bejn l-istess partijiet. L-infurzar iseħħ f'konformità mar-regoli u l-proċeduri nazzjonali tal-Istat Membru fejn is-sentenza Ewropea qed tiġi infurzata.

Ħoloq relatati

GWIDA għall-UTENTI għall-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar PDF (763 Kb) mt

Gwida ta’ Prattika għall-Applikazzjoni tal-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar PDF (1220 Kb) mt

Talbiet żgħar – notifiki tal-Istati Membri u għodda ta' tfittxija li tgħin fl-identifikazzjoni tal-qorti/qrati/awtorità/awtoritajiet kompetenti

Sabiex tikseb informazzjoni dettaljata dwar il-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar jew dwar proċeduri nazzjonali jekk jogħġbok agħżel waħda mill-bnadar elenkati fuq in-naħa tal-lemin.

L-aħħar aġġornament: 03/06/2016

Din il-paġna hi amministrata mill-Kummissjoni Ewropea. L-informazzjoni f’din il-paġna ma tirriflettix neċessarjament il-pożizzjoni uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma taċċetta l-ebda responsabbiltà fir-rigward ta’ kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali fir-rigward tar-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-paġni Ewropej.
Il-Kummissjoni qiegħda fil-proċess li taġġorna xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.